โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

วันที่ 4 กย. 2562 บ้านพักเด็กฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก 24 อปท.เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารโรงเนียนปริยัติธรรม วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์