โครงการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้

วันที่ 9-12 กันยายน 2562 น.ส.ปาลรภา พรตรีภพ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน บพด. พะเยา เข้าร่วม กทม. โดยมี ท่าน ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทในการขับเคลื่อน SDGs ของไทย และบทบาทของ พม. ” 1 หลัก 4 ร่วม 4 สนับสนุน

ข้ามไปยังทูลบาร์