โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์