“เสวนาพาที ละอ่อนพื้นที่ กับผู้ว่าพะเยา”

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจ.พะเยา จัดกิจกรรม “เสวนาพาที ละอ่อนพื้นที่ กับผู้ว่าพะเยา” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่าง ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กับตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยได้รับการอนุเคราะห์ จากสมาคมสื่อชุมชนพื้นบ้านจังหวัดพะเยา ทำการถ่ายทอดสด กิจกรรมเสวนาดังกล่าว

ข้ามไปยังทูลบาร์