เปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 1 จำนวน 4 พื้นที่

วันที่ 28 ตค.2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 1 จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1. เฮือนแม่ญิงพะเยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา) 2. เฮือนแม่ญิงแม่ใส อ.เมือง 3. เฮือนแม่ญิงบ้านต๊ำ อ.เมือง 4. เฮือนแม่ญิงบ้านเหล่า อ.แม่ใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ ดูแล ให้คำปรึกษา และให้ที่พักพิงชั่วคราว ในการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่เด็กและครอบครัวในนระดับชุมชน

ข้ามไปยังทูลบาร์