เปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 2 จำนวน 3 พื้นที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ร่วมเปิด “เฮือนแม่ญิงพะเยา” ครั้งที่ 2 จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.เฮือนแม่ญิงขุนควร อำเภอปง 2.เฮือนแม่ญิงปง อำเภอปง 3.เฮือนแม่ญิงบ้านสระ อำเภอเชียงม่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ ดูแล ให้คำปรีกษา และให้ที่พักพิงชั่วคราว ในการช่วยเหลือเบื้องต้น แก่เด็กและครอบครัวในระดับชุมชน

ข้ามไปยังทูลบาร์