เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการทีม One Home พม. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชัญ   หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กหและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ​ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการทีม One Home พม. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์​ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 โดยมี นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมฯ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์