เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพะเยา

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางกลางจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์