เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 16/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

ข้ามไปยังทูลบาร์