เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. นางอัญชัญ  หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา  เข้าร่วม ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดย มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์