เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบภาคเหนือ

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.พะเยา มอบหมายให้ นายวัชรา ค้าขาย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำพลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.2562ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่ โดยมีภาคีเครือในพื้นที่จ.พะเยา เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 1.สนง.วัฒนธรรม จ.พะเยา2.มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 3.สำนักข่าวเด็ก จ.พะเยา4.สภาคุ้มครองผู้บริโภค จ.พะเยา 5.สภาเด็กและเยาวชน จ.พะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์