ร่วมอบรบโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานราชพิธีสำหรับข้าราชการประจำส่วนราชการ จ.พะเยา

วันที่ 21 พ.ย. 62 นางอัญชัญ   หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมอบรบโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการงานราชพิธีสำหรับข้าราชการประจำส่วนราชการ จ.พะเยา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการปฏิบัติงานพิธี (ศาสนพิธี รัฐพิธี พระราชพิธี) ในแบบหรือขั้นตอน อย่างถูกต้องให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว รวม 100 คน โดยศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้พระราชทาน เขต 9 พะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์