ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์