ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบ web conference

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบ web conference เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการฯ โดย นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ (เลขานุการ รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปฏิบัติบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

 

ข้ามไปยังทูลบาร์