ร่วมกับทีม One Home พม. พะเยา ประชุมหารือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทีม One Home พม. พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับทีม One Home พม. พะเยา ประชุมหารือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทีม One Home พม. พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเพื่อเตรียมการรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์