พบท่านกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เข้าพบท่านกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อนำเรียนผลการดำเนินงาน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้นโยบายและข้อคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ และตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์