ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยมีมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์