ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พร้อมประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และเครือข่าย เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ/รายงานผลการดำเนิน พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยมี นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลต้นแบบ SOCIAL SMART CITY ณ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์