กิจกรรม เยาวชน ต้านยาเสพติด ณ รร บ้านจำไก่

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
อบต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ต.สันโค้ง จัดกิจกรรม เยาวชน ต้านยาเสพติด ณ รร บ้านจำไก่ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 130 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรกระบวนการ จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา

ข้ามไปยังทูลบาร์