กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์