การอบรมสร้างกลไกเฝ้าระวัง เครือข่ายครอบครัวแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างกลไกเฝ้าระวัง เครือข่ายครอบครัวแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ณ ห้องประชุม MALANGPOR HALL & GARDEN

ข้ามไปยังทูลบาร์