ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา

Banpakdek and Family Phayao

เลขที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้ำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์/โทรสาร  0 5488 7252
E – mail : bandekphayao@hotmail.com

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..

ข้ามไปยังทูลบาร์